CHIA SẺ PHẦN TRĂM DOANH THU (GTO) – PHẦN 2

Nếu như phần trước đã nói rõ về định nghĩa và các loại hình của GTO. Trong phần này, mình sẽ đưa ra minh chứng cụ thể số phần trăm chia sẻ của từng ngành hàng tại Việt Nam. Ngoài ra, trong phần này mình cũng sẽ đề cập đến ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng GTO để mọi người cân nhắc.

CHIA SẺ PHẦN TRĂM DOANH THU (GTO) - PHẦN 2

4. Ưu điểm và nhược điểm trong sử dụng GTO:

a. Ưu điểm: 

– Trong trường hợp nhu cầu thuê giảm hoặc thị trường không tốt, GTO có thể giúp chủ đầu tư lấp đầy những vị trí trống. 

– Linh hoạt hơn cho khách thuê và chủ đầu tư trong quá trình thương thảo

– Đảm bảo trong việc bên cho thuê chủ động hơn trong vấn đề marketing tăng traffic

– Tăng mối liên kết giữa bên thuê và bên cho thuê bằng mục đích chung là đẩy mạnh doanh thu

– Công bằng hơn trong việc chia sẻ giữa rủi ro và lợi ích

– Cho phép chủ đầu tư theo dõi một cách tốt hơn cả tình hình kinh doanh của khách hàng và kinh doanh của trung tâm thương mại. Trong trường hợp doanh thu của khách thuê không tốt. Chủ đầu tư sẽ chủ động hơn trong việc tìm gian hàng thay thế

– Chủ động trong việc giúp đỡ khách hàng để đạt tới mục đích chung

– Doanh thu cao hơn so với tiền thuê cố định

b. Nhược điểm: 

– Khó có thể phán đoán được doanh thu trong tương lai nếu khách thuê còn mới trên thị trường. Việc không phán đoán được doanh thu sẽ ảnh hưởng đến việc định giá trung tâm thương mại trrong trường hợp CĐT muốn bán

– Khó khăn trong việc quản lý thông tin từ khách hàng đưa ra bao gồm việc giấu doanh số. Khó khăn trong vận hành lần đầu tiên với những khách thuê mới. 

– Tiền thuê sẽ bị giảm trong trường hợp khách hàng hoặc trung tâm tái cơ cấu/ xây dựng lại

– Đa phần anchor tenant sẽ không chấp nhận loại hình chia sẻ này 

– Trong trường hợp anchor tenant chấp nhận, việc kinh doanh của khách thuê sẽ ảnh hưởng khá mạnh tới doanh thu của trung tâm nếu kinh doanh không hiệu quả

– Dòng tiền bị ảnh hưởng vì doanh thu chỉ biết được vào cuối chu kì thanh toán

– Phải tuyển dụng thêm kế toán, nhân viên hành chính. Đầu tư thêm EPOS (electricity Point of Sale) và tốn chi phí trong việc kiểm toán

– Cơ cấu trong việc báo cáo doanh thu phức tạp

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer